Rodzinne Ogrody Działkowe "CALINECZKA" w Pile

Informacja finansowa prowadzenie ROD Calineczka w Pile za rok 2018

Sprawozdanie za 2018 rok z działalności ROD "Calineczka" w Pile ul. Różyckiego

ŚMIECI

ŚMIECI

Cennik i normy ustala Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Odbiór śmieci z działki co dwa tygodnie * 60 litrów

57zł/m-c * 7 m-cy(sezon) = 399 zł / od działki

 

W celu zapewnienia każdemu działkowcowi odpowiedniej wielkości śmietnika Zarząd ROD CALINECZKA prosi o pilne zgłoszenie w formie pisemnej do Zarządu ROD o wielkości normatywu na sezon 2019 jaki będzie odprowadzał.

Zgłoszenie jest obowiązkowe w przypadku chęci odprowadzania śmieci w ogrodzie .

Zarząd ogrodu CALINECZKA informuje , że zgodnie z regulaminem ROD - obowiązkiem każdego działkowca jest dbanie o czystość i estetykę w ogrodzie .

INFORMACJA

INFORMACJA

Okręgowy Zarząd PZD przekazał na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze obowiązujące jednolite wzory dokumentów dla wszystkich ROD. Zarząd ROD Calineczka zobowiązany jest przestrzegać i wykonywać zalecenia organu wyższej instancji. W związku z powyższym zmienia się w znaczący sposób wielkość opłat działkowych.

Brak terminowych wpłat do 30 czerwca 2019r. wiąże się z kosztami upomnienia 11,60 zł. + odsetki ustawowe i wstrzymanie dostaw energii do działki.

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zarząd ROD "Calineczka" zwraca się z prośbą do działkowców o wzięcie udziału w budowie DOMKU DZIAŁKOWCA.

Z uwagi, że środki finansoiwe są bardzo niskie a przy Waszej pomocy powstanie piękne miejsce do kultury i rekreacji naszych rodzin działkowych.

Chętnych do pracy społecznej na rzecz ogrodu proszę zgłosić u Wice-prezesa Władysława Kowalskiego działka nr 36.

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Opłaty za działkę i prąd prosimy wpłacać na konto w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.:

 

45 2030 0045 1110 0000 0410 1910

 

W tekście przelewu należy dopisać "opłata ogrodowa działki .....  "

 

lub u skarbnika p. Jacka Stróżyńskiego w każdy piątek w godzinach od 16:00 do 18:00 działki nr 35

 

1. Składka członkowska - 6 zł.

2. Opłata ogrodowa - 0,67 zł/m kw.

3. Opłata śmieciowa - 9,33 od działki

4. Opłata elektryczna wg stanu licznika 0,55zł/1 kwh od działki podłączonej + 4,50 zł. opłata energetyczna

5. Opłata za podłączenie prądu 300 zł.

 

Wydruki wysokości opłat dostepne u skarbnika J. Stróżyńskiego działka nr 35.

 

Termin opłat za działki upływa z dniem 30 czerwca 2019r.

 

Brak terminowych opłat do 30 czerwca 2019 r. wiąże się z kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł. i wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do działki.